Algemene voorwaarden

Versie 2.0 - 2022

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten door en namens Pic Syl.
1.2. Pic Syl behoud het recht informatie op de website betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
1.3. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Boeking

2.1. Een boeking van een fotoshoot wordt overeengekomen met Pic Syl en de klant.
2.2. Een boeking is pas definitief als deze schriftelijk is bevestigd.
2.3. In geval van slecht weer is het wijzigen van de datum noodzakelijk. Het besluit wordt genomen uiterlijk twee uur voor aanvang van de geplande datum en tijd.

Artikel 3. Auteursrecht

3.1. Klant geeft Pic Syl toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, social media, tijdschrift en nieuwsbrief. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd.
3.2. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
3.3. Voor alle digitale nabestellingen gelden tarieven.
3.4. Pic Syl blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media of elders op internet.
3.5. Het is niet toegestaan om mijn foto’s anders te bewerken door bijvoorbeeld een filter te gebruiken.
3.6. Het is niet toegestaan om foto’s digitaal te versturen aan commerciële bedrijven zonder toestemming.

Artikel 4. Betaling

4.1. Prijzen worden getoond in euro.
4.2. Klant dient de factuur op onjuistheden te controleren.
4.3. De betaling dient te worden voltooid binnen veertien dagen na ontvangst van factuur. Indien de betalingstermijn is verstreken ontvangt de klant een betalingsherinnering. 
4.4. De betalingsherinnering dient te worden voltooid binnen vijf dagen.
4.5. Indien na betalingsherinnering niet aan de betalingscondities is voldaan worden gerechtelijke stappen ondernomen.
4.6. Bij klachten dient de klant dit zo spoedig mogelijk te melden bij Pic Syl.
4.7. Bij het boeken van een Wedding package dient direct een aanbetaling te worden voldaan van 25% van het tarief.

Artikel 5. Cadeaubon

5.1. De vervaldatum van de cadeaubon is 1 jaar nadat de klant de bestelling voor de cadeaubon heeft geplaatst.
5.2. Cadeaubonnen waarbij de vervaldatum is verstreken vervalt de geldigheid.
5.3. Cadeaubonnen worden geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is verantwoordelijk voor de juiste informatieverstrekking.
5.4. De betaling dient direct te worden voldaan via Ideal.
5.5. De verzending van cadeaubonnen worden gedaan binnen 2 werkdagen via PostNL. Pic Syl is niet aansprakelijk voor vermissing van de cadeaubon via PostNL.


Artikel 6. Reiskosten

6.1. De reiskosten bedragen €0,32 per KM vanuit Studio Pic Syl te Oisterwijk naar locatie en terug.

Artikel 7. Annuleringskosten

7.1. Kosteloos annuleren dient te geschieden 24 uur vòòr boekingsdatum en tijd.
7.2. Wanneer de klant annuleert binnen 24 uur wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
7.3. Bij annulering van een Wedding package vervalt de aanbetaling. 

Artikel 8. Privacy

8.1. Pic Syl zal in geen gevallen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden noch openbaar maken.

Artikel 9. Schade

9.1. Pic Syl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.